Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon
Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Foredrag (245) »

  1. Kristiansand Symposium 2011 - 24.05.2011 - 145 Regnskapsmessige utfordringer ved sikring av olje
  2. Ligningskvelden i Oslo 2010 - 08.12.2010 - 136 Ligningen 2009
  3. Kristiansand Symposium 2010 - 14.06.2010 - 128 Aktuelt fra Oljeskattekontoret
  4. Ligningskvelden i Oslo - 09.12.2009 - 127 Ligningskvelden 2009