Introduksjonskurs i regnskapsføring for virksomhet under samarbeidsavtaler

Kursdato: 17.09.2018

Kursinnhold 

Det eksisterer et omfattende avtaleverk for regnskaps-rapportering for virksomheter som opererer på norsk sokkel. I kurset vil du får en gjennomgang av avtaleverket som gjelder for siste konsesjonsrunde med hovedvekt på samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen. Vi gjennomgår også hovedprinsippene for innarbeiding av lisensavregningen i selskapsregnskapet.

Kursprogram vil bli lagt ut senere.

Mvh
ORS


PÅMELDING:

INTRODUKSJONSKURS I REGNSKAPSFøRING FOR VIRKSOMHET UNDER SAMARBEIDSAVTALE

Show/Hide DetailsNo Fees Have Been Setup For This Event!
Registration for this event can not be taken at this time.