Introduksjonskurs i regnskapsføring for virksomhet under samarbeidsavtaler

Kursdato: 17.09.2018

Kursinnhold 
Det eksisterer et omfattende avtaleverk for regnskaps-rapportering for virksomheter som opererer på norsk sokkel. I kurset vil du får en gjennomgang av avtaleverket som gjelder for siste konsesjonsrunde med hovedvekt på samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen. Vi gjennomgår også hovedprinsippene for innarbeiding av lisensavregningen i selskapsregnskapet.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

INTRODUKSJONSKURS I REGNSKAPSFøRING FOR VIRKSOMHET UNDER SAMARBEIDSAVTALE

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no