Grunnleggende petroleumsbeskatning

Kursdato: 18.09.2018

Kursinnhold 
På kurset vil du få en innføring i beskatningen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. I løpet av kurset vil vi vise teori i praksis for eksempel i beregning av betalbar skatt, utsatt skatt og permanente forskjeller for oljeselskaper.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

GRUNNLEGGENDE PETROLEUMSBESKATNING

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no