Grunnleggende petroleumsbeskatning

Kursdato: 18.09.2018

Kursinnhold 

På kurset vil du få en innføring i beskatningen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. I løpet av kurset vil vi vise teori i praksis for eksempel i beregning av betalbar skatt, utsatt skatt og permanente forskjeller for oljeselskaper.

Kursprogram vil bli lagt ut senere.

Mvh
ORS


PÅMELDING:

GRUNNLEGGENDE PETROLEUMSBESKATNING

Show/Hide DetailsNo Fees Have Been Setup For This Event!
Registration for this event can not be taken at this time.