Oljeregnskapsteori og -praksis

Kursdato: 19.-20.09.2018

Kursinnhold 

På kurset vil vi ta for oss generell oljeregnskapsteori som gjelder for olje og gass virksomheten, med hovedvekt på USGAAP og IFRS. Vi vil belyse teorien med eksempler fra norsk praksis de siste årene.

”Oljeregnskapsteori og praksis” fortsetter der kurset ”Introduksjonskurs i regnskapsføring under samarbeidsavtale” slutter, og inkluderer ulike regnskapsmessige forhold knyttet til olje og gass-virksomhet, utover innarbeidelse av avregningen (jfr. kurset ”Introduksjonskurs i regnskapsføring under samarbeidsavtale”).

Kursprogram vil bli lagt ut senere.

Mvh
ORS


PÅMELDING:

OLJEREGNSKAPSTEORI OG PRAKSIS

Show/Hide DetailsNo Fees Have Been Setup For This Event!
Registration for this event can not be taken at this time.