Oljeregnskapsteori og -praksis

Kursdato: 19.-20.09.2018

Kursinnhold 
På kurset vil vi ta for oss generell oljeregnskapsteori som gjelder for olje og gass virksomheten, med hovedvekt på USGAAP og IFRS. Vi vil belyse teorien med eksempler fra norsk praksis de siste årene.

”Oljeregnskapsteori og praksis” fortsetter der kurset ”Introduksjonskurs i regnskapsføring under samarbeidsavtale” slutter, og inkluderer ulike regnskapsmessige forhold knyttet til olje og gass-virksomhet, utover innarbeidelse av avregningen (jfr. kurset ”Introduksjonskurs i regnskapsføring under samarbeidsavtale”).

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

OLJEREGNSKAPSTEORI OG PRAKSIS

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no