Transfer pricing i oljeindustrien

Kursdato: 12.11.2018

Kursinnhold 
På kurset vil vi gå grundig gjennom sentrale nyheter, problemstillinger og utfordringer knyttet til internprising og dokumentasjonskrav for oljeselskaper.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

TRANSFER PRICING I OLJEINDUSTRIEN

Show/Hide Details


REGISTRATION FEES


You must select at least one item!


Total