Verdivurderinger og nedskrivninger i oljeindustrien

Kursdato: 15.11.2018

Kursinnhold 

På kurset vil vi diskutere verdivurderinger innen oljeindustrien, med fokus på generelle og industrispesifikke verdivurderingsmetoder, allokering av vederlaget i transaksjoner (PPA – Purchase Price Allocation), skattemessige effekter av transaksjonene og nedskrivningsvurderinger.

Nedskrivningsvurderinger innen oljeindustrien krever komplekse vurderinger, særlig knyttet til skatt. Vi vil derfor diskutere i detalj kravene iht. IFRS (IAS 36) og hvordan disse kan tilfredsstilles på en praktisk måte. Vi vil også gjennomgå reglene under USGAAP og NGAAP.

Kursprogram vil bli lagt ut senere.

Mvh
ORS


PÅMELDING:

VERDIVURDERINGER OG NEDSKRIVNINGER I OLJEINDUSTRIEN

Show/Hide DetailsNo Fees Have Been Setup For This Event!
Registration for this event can not be taken at this time.