Verdivurderinger og nedskrivninger i oljeindustrien

Kursdato: 15.11.2018

Kursinnhold 
På kurset vil vi diskutere verdivurderinger innen oljeindustrien, med fokus på generelle og industrispesifikke verdivurderingsmetoder, allokering av vederlaget i transaksjoner (PPA – Purchase Price Allocation), skattemessige effekter av transaksjonene og nedskrivningsvurderinger.

Nedskrivningsvurderinger innen oljeindustrien krever komplekse vurderinger, særlig knyttet til skatt. Vi vil derfor diskutere i detalj kravene iht. IFRS (IAS 36) og hvordan disse kan tilfredsstilles på en praktisk måte. Vi vil også gjennomgå reglene under USGAAP og NGAAP.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

VERDIVURDERINGER OG NEDSKRIVNINGER I OLJEINDUSTRIEN

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no