Publikasjoner

Publikasjoner (18) »

  1. Ligningsbehandlingen 1989-93 - Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør - utgitt i 1996
  2. Kjennelser i 2000 - Brit Thu Gundersen Oljeskattekontoret - utgitt i 2009
  3. Klagekjennelser i 2004 - Brit Thu Gundersen Oljeskattekontoret - utgitt i 2009
  4. Klagekjennelser i 2008 - utbetaling av skatteverdien av leteutgifter - Brit Thu Gundersen Oljeskattekontoret - utgitt i 2009