Ligningskvelden i Oslo 2008

Publisert den 09. Jan, 2009 av i Foredrag

Torstein Fløystads foredrag ligger nå under foredragsbiblioteket. NB! Det presiseres at foredraget utelukkende er ment som bakgrunnsinformasjon for brukerne (og da først og fremst for dem som har hørt foredragene). Plansjene kan og skal derfor IKKE kunne refereres til som rettskilde. Plansjene må heller ikke brukes til foredragsvirksomhet.

Les mer