Foredragene fra Oljeskattekontorets 40 års jubileum inklusive ligningskvelden er lagt ut under foredragsbiblioteket og kan lastes ned her.

Les mer