Arthur Svennevigs minnefond

Legathandboken_2016_1

 

Stipend innen oljeregnskap og –skatt.

Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell, nøytral forening med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og myndigheter. Oljeregnskap og oljeskatt er et eget og avgrenset fagområde med særskilte bestemmelser og regelverk. ORS ser det som sin oppgave å bidra til å opprettholde og utvikle et høyt faglig nivå blant medlemmene. ORS ønsker derfor å bidra med midler til å fremme den faglige utviklingen innenfor oljeregnskap og –skatt gjennom forskning, etterutdanning og spesialisering. ORS kan tilby stipend opp til kr 50 000 avhengig av oppgaven/arbeidets omfang og varighet.

Vil du søke på legatet? Ta kontakt med ORS v/Grethe Bremvik.