Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon
Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Foredrag (255) »

  1. Ligningskvelden i Oslo 2010 - 08.12.2010 - 136 Ligningen 2009
  2. Ligningskvelden 2014 - 10.12.2014 - 184 Aktuelle problemstillinger i petroleumsbeskatningen
  3. Kristiansand Symposiet 2012 - 12.06.2012 - 151 Rentemarginer på konserninterne lån
  4. Ligningskvelden 2014 - 10.12.2014 - 185 Aktuelle Problemstillinger ligning