Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon
Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Foredrag (255) « Nedlastinger

Sorter etter: Title | Hits | Date