Kontakt

Postadresse

Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
v/Grethe Bremvik
Fuglehauggaten 10
0260 Oslo

Organisasjonsnr.

971 338 636

Telefon

+47 900 65 228

E-Post

gbremvik@online.no