Overdragelse av lisensandeler

Kursdato: 14.11.2018

Kursinnhold 
Overdragelse av lisenser blir stadig mer aktuelt som følge av selskapenes porteføljeoptimalisering og fokus på kjerneområder. Videre har vi i den senere tid sett stor grad av konsolidering og oppkjøpsaktivitet på norsk sokkel, både ved kjøp av hele selskap og kjøp av enkeltlisenser.

I dette kurset vil vi ta for oss regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger knyttet til lisensoverdragelser. Ved hjelp av eksempler vil vi gjennomgå hvordan skattereglene virker inn på regnskapsføringen av lisensoverdragelser. Videre vil vi gå nærmere inn på bytter og andre finansieringsmetoder som ble kort behandlet i kurset ”Oljeregnskapsteori og praksis”.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh
ORS


PÅMELDING:

OVERDRAGELSE AV LISENSANDELER

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no