Introduksjonskurs i regnskapsføring for virksomhet under samarbeidsavtale

Kursdato: 16.09.2019

Kursinnhold 
Det eksisterer et omfattende avtaleverk for regnskaps-rapportering for virksomheter som opererer på norsk sokkel. I kurset vil du får en gjennomgang av avtaleverket som gjelder for siste konsesjonsrunde med hovedvekt på samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen. Vi gjennomgår også hovedprinsippene for innarbeiding av lisensavregningen i selskapsregnskapet.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2019 (pdf).

ORS-kurskatalog-2019_tn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh
ORS


PÅMELDING:

INTRODUKSJONSKURS I REGNSKAPSFøRING FOR VIRKSOMHET UNDER SAMARBEIDSAVTALE

Show/Hide Details


REGISTRATION FEES


You must select at least one item!


Total