Grunnleggende petroleumsbeskatning

Kursdato: 19.09.2019

Kursinnhold 
På kurset vil du få en innføring i beskatningen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. I løpet av kurset vil vi vise teori i praksis for eksempel i beregning av betalbar skatt, utsatt skatt og permanente forskjeller for oljeselskaper.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2019 (pdf).

ORS-kurskatalog-2019_tn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh
ORS


PÅMELDING:

GRUNNLEGGENDE PETROLEUMSBESKATNING

Show/Hide Details


REGISTRATION FEES


You must select at least one item!


Total