Verdivurderinger og nedskrivninger i oljeindustrien

Kursdato: 20.11.2019

Kursinnhold 
På kurset vil vi diskutere verdivurderinger innen oljeindustrien, med fokus på generelle og industrispesifikke verdivurderingsmetoder, allokering av vederlaget i transaksjoner (PPA – Purchase Price Allocation), skattemessige effekter av transaksjonene og nedskrivningsvurderinger.

Nedskrivningsvurderinger innen oljeindustrien krever komplekse vurderinger, særlig knyttet til skatt. Vi vil derfor diskutere i detalj kravene iht. IFRS (IAS 36) og hvordan disse kan tilfredsstilles på en praktisk måte. Vi vil også gjennomgå reglene under USGAAP og NGAAP.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2019 (pdf).

ORS-kurskatalog-2019_tn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh
ORS


PÅMELDING:

VERDIVURDERINGER OG NEDSKRIVNINGER I OLJEINDUSTRIEN

Show/Hide Details


REGISTRATION FEES


You must select at least one item!


Total