Om ORS

ORS’ medlemsbedrifter er oljeselskaper, revisjonsfirmaer, offentlige etater, konsulentfirmaer og banker. ORS har ca. 900 medlemmer som er ansatte i medlemsbedriftene – i avdelinger for regnskap, skatt, økonomi og finans. Dessuten er flere advokater, revisorer og andre enkeltmedlemmer i ORS. ORS fremmer medlemmenes faglige interesser innenfor områdene oljeregnskap, petroleumsskatt, petroleumsøkonomi og -finans. ORS utgir publikasjoner og konferanser om oljeregnskap, petroleumsskatt, petroleumsøkonomi og -finans. ORS utarbeider analyser av regnskapene til oljeselskapene.